Velkommen til tandplejens booking

Tandplejen er i gang med gradvis genåbning.

Vi foretager en tandlægefaglig vurdering og indkalder efter behov.

Arbejdet tilrettelægges så det lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer mht. hygiejne, afstand, minimering af smittespredning, brug af værnemidler og efter konkrete vurderinger af patientens behov. Derfor kan vi stadig ikke tage imod patienter i samme omfang, som inden COVID-19.

Mød kun op efter telefonisk henvendelse eller hvis du allerede har fået en tid tilsendt.

Hvis du har en tid og er syg, eller har symptomer på COVID-19, så ring afbud og bliv hjemme.