Velkommen til tandplejens booking

Hvis I ikke kan finde tider:

På grund af efterslæb efter Corona-nedlukning er aftalebøgerne meget fyldte, og der er kun meget få ledige tider før sommerferien.

Sms’en I modtager er automatisk genereret, og på vores borgerbooking kan man booke 12 uger frem – i denne periode har vi kun meget få eller ingen ledige tider.

Hvis I venter 2-3 uger, vil der igen være ledige tider at booke efter sommerferien.